ยุคที่ 2 ยุคของอาคารสงเคราะห์

พิบูลเวศม์ พิบูลวัฒนา ต้นแบบหมู่บ้านจัดสรรในประเทศไทย

แบบจำลองสามมิติของโครงการพิบูลวัฒนา

ในช่วงปี พ.ศ. 2498 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำโครงการที่อยู่อาศัยในรูปแบบอาคารสงเคราะห์ โดยมีโครงการพิบูลย์เวศม์เป็นโครงการนำร่องในระบบของที่พักอาศัยประเภทเช่าซื้อ โครงการนี้ได้ทำการปลูกสร้างบ้านเดี่ยวจำนวน 200 หลังคาเรือน บนเนื้อที่ 80 ไร่ย่านพระโขนง – คลองตัน

โครงการพิบูลเวศม์ (พ.ศ. 2497)

โครงการพิบูลเวศม์ (พ.ศ. 2497)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 โครงการพิบูลวัฒนาก็ถูกพัฒนาตามขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการพิบูลวัฒนา (พ.ศ. 2499)

โครงการพิบูลวัฒนา (พ.ศ. 2499)

และตามด้วยโครงการทุ่งมหาเมฆ ในปี 2501

โครงการทุ่งมหาเมฆ (พ.ศ. 2501)

การก่อสร้างในโครงการเหล่านี้ใช้แบบบ้านรูปแบบเดียวกัน จัดวางในลักษณะรวมกลุ่ม มีถนนหลักและระบบสาธารณูปโภคสำคัญรองรับ จนเกิดเป็นรูปแบบ “สถาปัตยกรรมแนวสภาพแวดล้อมสัมพันธ์” เป็นเคหะชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ (Complete Housing Community) และเป็นต้นแบบของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในประเทศไทยนับแต่นั้นเป็นต้นมา


กลับสู่ยุคที่ 2 | กลับสู่ Timeline